TECHNICKÝ DOZOR

 

 Tuto činnost nabízíme pro všechny druhy pozemních staveb i pro ty stavby, které jsme neprojektovali.

 V rámci činnosti zajišťujeme dle dohody:
1) dozor nad kvalitou provedených prací
2) poradenské služby v případě vzniku problému na stavbě
3) kontrolu rozpočtu

Doporučujeme objednat si technický dozor ještě před podpisem smlouvy o dílo s firmou, která bude stavbu provádět.

 

Reference
Hledání
Kontakt

Tel: +420 603 906 957
Tel: +420 731 277 255

Email: info@pcprojekty.cz
Skype: martin.cerveny7