Stavební poradenství

 


 
Pomůžeme vám při rozhodování o vylepšení vašeho objektu nebo při koupi nemovitosti. Naše služby nabízíme hlavně v těchto oblastech:


1) zateplení obálky budovy - navrhneme optimální tloušťky tepelné izolace, zhodnotíme váš objekt a navrhneme vhodná opatření. Posoudíme jednotlivé skladby konstrukcí zhlediska tepelné techniky (kondenzace, plísně apod.).


2) zdroje tepla a otopná soustava - zhodnotíme vhodnost a ekonomickou výhodnost zvoleného zdroje tepla (případně kombinaci zdrojů tepla), pomůžeme s regulací a hydraulickým vyvážením stávající otopné soustavy.


3) zajistíme energetickou optimalizaci vašeho nově navrhnutého domu již ve fázi studie (samozřejmě i v pozdějších fázích). Tuto službu nabízíme i projektantům a architektům, kteří se na energetiku nespecializují. 


4) poskytneme vám pomoc při nákupu nemovitostí. Zhodnotíme objekt a sdělíme vám nutné opravy objektu a další investice, které nemusí být laikovi na první pohled zřejmé.

 
5) stavební průzkum objektu - prohlédneme stávající objekt a popíšeme jeho konstrukce a zhodnotíme jejich stav. Takto provedený průzkum poté slouží jako podklad k navržení opatření ke zlepšení stavu objektu a k případným tepelně technickým výpočtům.

 

 

 

Reference
Hledání
Kontakt

Tel: +420 603 906 957
Tel: +420 731 277 255

Email: info@pcprojekty.cz
Skype: martin.cerveny7