Projekční činnost 

Nabízíme vypracování projektů rodinných domů, bytových domů, komerčních objektů a dalších pozemních staveb. Nabízíme individuální přístup jak k projektům novostaveb tak k projektům stavebních úprav stávajících objektů. 

Provádíme projekty zateplení budov, ve kterých zpracujeme detailní dokumentaci provedení jednotlivých opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budov. Návrhy opatření vycházejí z energetických výpočtů a jejich optimalizace. Jednotlivé skladby konstrukcí posoudíme z hlediska kondenzace vodních par tak, aby nedocházelo k poruchám konstrukce a k výskytu plísní.

Dále zpracováváme projekty technického zařízení budov (TZB) - zdravotně technické instalace (vodovod a kanalizace), vytápění, rozvody plynu a vzduchotechniky. Jednotlivé profese navrhneme také do projektových dokumentací, které nezpracováváme jako celek.

 

Projekty Vám dokážeme zajistit v těchto stupních:

* Architektonická studie stavby (dle vašich představ nebo dle našeho osobního návrhu či návrhu některého s námi spolupracujících architektů)

*Projekt pro územní rozhodnutí (DUR)

* Projekt pro stavební povolení (DPS)

* Prováděcí projekt (DSP)

Cena dokumentace je kalkulována individuálně dle konkrétních podmínek a požadavků.

 

Reference
Hledání
Kontakt

Tel: +420 603 906 957
Tel: +420 731 277 255

Email: info@pcprojekty.cz
Skype: martin.cerveny7